เรื่องไพ่แคง นั้น ประวัติของอาจจะมีหลายที่มา แต่ว่ามาจากการละเล่น ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพราะคำว่า”แคง”แปลว่า “เอียง” ซึ่งเป็นภาษาใต้ของประเทศไทย